Poster meisje blokken

Al spelend ontwikkelen

Op onze peuterspeelzalen staat ontwikkeling centraal. In een veilige en vertrouwde omgeving krijgen kinderen van 2 tot 4 jaar alle mogelijkheden aangereikt om zich verder te ontplooien.

Onder professionele begeleiding leren de kinderen spelenderwijs allerlei belangrijke basisvaardigheden. Gecertificeerde leidsters houden de ontwikkeling van ieder kind in de gaten en sturen hen bij waar nodig.

 

Voorbereiding basisschool

Door de nauwe samenwerking met de basisscholen in de gemeente is de peuterspeelzaal een goede voorbereiding op het basisonderwijs. Kinderen stappen na de peuterspeelzaal eenvoudig over naar de basisschool.

Klik op onderstaande links voor onze nieuwsbrieven:
- Nieuwsbrief 2
- Nieuwsbrief 1
Klik hier voor de tarieven van 2017

26-12-2016 t/m 06-01-2017 Kerstvakantie
27-02-2017 t/m 03-03-2017 Carnavalsvakantie
17-04-2017 2e paasdag
24-04-2017 t/m 05-05-2017 Meivakantie
25-05-2017 t/m 26-05-2017 Hemelvaart
05-06-2017 2e pinksterdag
17-07-2017 t/m 25-08-2017 Zomervakantie

Schrijf u in voor
onze nieuwsbrief!

 

Nieuws

 • Extra nieuwsbrief
  Deze extra nieuwsbrief is gericht op het besluit van het college van B en W inzake de toekomst van het peuterspeelzaalwerk de VVE. Dit voorstel wordt dinsdag 28 maart a.s. in de Leefkamer van de Raad behandeld. Het college van…
 • VVE en het eeuwige misverstand
  Het is een hardnekkige misvatting van sommige opiniemakers: vve-peuters zijn kinderen met een taalachterstand die vanuit hun afbrokkelende wijken dagelijks naar een apart peuterklasje worden gedreven. Door het vve-stempel zijn ze voor het leven getekend en voorbestemd tot een bestaan…
 • Certificaat geschilvrij
  In 2016 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geen geschillen ingediend tegen onze organisatie. Een mooie prestatie waar wij trots op zijn.
 • De O van Ontwikkeling
  In sommige gemeenten dreigen peuterspeelzalen te verdwijnen. Zo niet in Leiden, integendeel. Dankzij een lange traditie met stevig peuterspeelzaalwerk wordt de meerwaarde ervan breed onderschreven. De Leidse gemeenteraad stemde ook unaniem in met het plan om bij de harmonisatie te…