De gemiddelde leeftijd waarop de peuter zindelijkheid wordt is tussen de 2 en 4 jaar. Het is een ontwikkeling, dat voor elk kind verschillend is en in zijn eigen tempo doormaakt. Het is als ouder van belang om de signalen van het kind in de gaten te houden en hierop in te spelen. Wanneer het kind aangeeft, dat er wat aankomt is het verstandig de peuter naar het toilet te brengen. Dit ondersteund het ontwikkeling van het kind. Het heeft geen zin om zomaar het kind op het toilet te zetten, wanneer het kind helemaal niet bezig hiermee is. Dit kan juist negatief werken. In het algemeen zijn kinderen op de peuterspeelzaal nog niet zindelijk. Wanneer de ouders en de peuter aangeven dat ze bezig zijn met de training voor zindelijkheid, zullen de leidsters hier ook inspelen.

Als peuter wil je allereerst een vertrouwensband opbouwen met de leidster en het kind moet zich veilig voelen binnen de peuterspeelzaal. Wanneer deze voorwaarden voldoen, zal de peuter ook op de peuterspeelzaal aan de zindelijkheid willen samen. Het is hierbij belangrijk dat er geen dwang wordt uitgeoefend. Naast de wc-bezoekjes van de peuters worden er op vaste tijdstippen ook een wc-ronde gehouden. De peuters worden eraan herinnerd. Tevens stimuleert het wanner peuters zien dat ook andere kinderen naar de wc gaan en dit zal positief effect hebben op de zindelijkheidsontwikkeling. Het is als ouder belangrijk om schone luier en verschoningsdoekjes mee te geven wanneer het kind nog niet zindelijk is.

Elk jaar worden de peuterspeelzaal door de inspectie bezocht worden voor de hygiëne en veiligheid. De de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RIV en RIG). Aan de hand van deze organisaties worden de peuterspeelzalen bekeken of het voldoet aan de verschillende eisen. Peuterspeelzalen beschikken in het algemeen over een ontruimingsplan en is bekend bij de leidsters. In elke peuterspeelzaal is er leidster aanwezig die in een BHV, oftewel bedrijfshulpverlening diploma heeft een een diploma voor EHBO.