De kinderopvang is in Nederland zeer goed ontwikkeld en is vaak de eerste plek voor veel kinderen waar ze met de leeftijdgenootjes ontmoeten . Het ministerie van Volgezondheid, Welzijn en sport werkt samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van financiën, aan een nieuwe wet die bijdragen leveren aan een verbetering van de kinderopvang: de Wet basisvoorziening kinderopvang (Wbk). In Nederland zijn er verschillende soorten opvangen:

• Kinderdagverblijf: Bij een kinderdagverblijf komen kinderen van 0 tot 4 jaar. Er zijn twee groepen aanwezig bij een kinderdagverblijf. De zogenoemde horizontale groep. In de horizontale groep zijn kinderen aanwezig van dezelfde leeftijd en er is een verticale groep aanwezig. In de verticale groep zijn de kinderen van alle leeftijden tussen 0 tot 4 jaar. Per groep zijn in het algemeen twee pedagogische medewerkers aanwezig

• De peuterspeelzalen. Bij de peuterspeelzalen gaat de kinderen een dagdeel naar toe. Dit zijn peuters van 2-4 jaar oud. Peuterklassen bestaan uit gemiddeld maximaal 16 kinderen. De peuters zijn twee dagdelen per week aanwezig waar ze deelnemen aan de activiteiten van de peuterspeelzaal Gemiddeld gaan de peuters één of twee ochtenden in de week. In 2018 wordt dit een kinderdagverblijf. Bij een peuterspeelzaal kunnen de peuters vrij spelen en wordt er op de ontwikkelen gelet. Na de peuterspeelzaal gaan de peuter naar de basisschool. Het belangrijkste doel van een peuterspeelzaal is met name de ontspanning van peuters. Ontmoeting tussen de kinderen en de ontwikkeling van elk peuter volgen. Peuterspeelzaal zeker is geen dagopvang, omdat er met dagdelen wordt gewerkt. Van alle Nederlandse peters (2-3-jarige kinderen) gaat 50% tot 70% naar een peuterspeelzaal.

Het belangrijkste doel van een peuterspeelzaal is met name de ontspanning van peuters. Ontmoeting tussen de kinderen en de ontwikkeling van elk peuter volgen. Peuterspeelzaal zeker is geen dagopvang, omdat er met dagdelen wordt gewerkt. Van alle Nederlandse peuters (2-3-jarige kinderen) gaat 50% tot 70% naar een peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is een juiste koppeling in het onderwijs voor peuters en ook de ouders.

• Gastouders: Gastouders zijn geschikt voor mensen die onregelmatige werktijden hebben en kinderopvang zoeken in een persoonlijke en huiselijke sfeer. Er zijn 5 of 6 kinderen aanwezig. Gastouders zijn flexibel en kunnen extra dag oppassen.

• Bij een BSO’s: BSO staat voor buitenschoolse opvang. Dit een opvang wat voor na schooltijd van pas is. Geschikt voor kinderen vanaf 4 tot 13 jaar.