De peuterspeelzaal leidsters stimuleren de ontwikkeling van de peuters. Denk hierbij aan de motorische ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling en de taalontwikkeling.

De cognitieve ontwikkeling is het belangrijkste proces van het leren en dit vindt in de hersenen plaats. Een ander woord voor cognitieve ontwikkeling is verstandelijke ontwikkeling. Het bestaat uit het verwerken, waarnemen, concentratie en aandacht. Het geheugen wordt qua niveau steeds beter, zodat het kind oplossingen leert bedenken en onthouden. Bij de cognitieve ontwikkeling speelt taalvaardigheid een belangrijke rol. Denken heeft met de taalvaardigheid te maken. Hoe meer ervaring een peuter opdoet, hoe meer de peuter gaat onthouden en begrijpen.

Peuters hebben een onderzoekende, leergierige en nieuwsgierige houding. Door deze eigenschappen te motiveren zullen de kennis bij de peuters groeien. Teven leren kinderen, vooral peuters door te kijken naar wat de mensen in zijn omgeving doen. Leren

Aantal voorbeelden van een cognitieve ontwikkeling:

– De peuter zet zichzelf niet alleen meer centraal. Denk hierbij aan het voeden of wassen van een knuffel of een pop.

– De peuter kan moeilijk onderscheid maken tussen de echt wereld en de fantasiewereld. Alles wat nog onduidelijk is voor de peuter, gebruikt hij de fantasiewereld op een antwoord op te vinden. Dit wordt ook wel magisch denken genoemd.

– De peuter krijgt de capaciteit om innerlijke beelden te creëren van gebeurtenissen en objecten.

– Peuter denken animistisch. Dit betekent dat levensloze objecten gevoelens hebben of kunnen denken.

– Peuters worden door minder van leeftijdsgenoten minder egocentrisch en spelen alledaagse gebeurtenissen na.