Als peuterspeelzaalleidsters hebben een belangrijke rol en dragen een grote verantwoordelijkheid. Empathievermogen moet op niveau zijn om goed te kunnen inleven in peuters. Tevens is het van belang dat leidsters goede communicatie kan voeren met de ouders en/of verzorgers. Peuterspeelzalen zijn niet als opvang bedoeld. Ze zijn er juist om de kinderen te ontwikkelen. Als leidster is het noodzakelijk om het leuk te vinden om met methodes de kinderen als ware op te voeden.

Peuterspeelzaalleidster werken ook zelfstandig en met kinderen werken vergt geduld. Naast het omgaan met peuters hebben leidsters ook verschillende taken. Een aantal voorbeelden zijn het bijwonen van vergaderingen, intakegesprekken en wanneer dit nodig is worden ook huisbezoek gedaan.

Als leidsters is het belangrijk om ieder peuter op een methodische, systematische wijze in zijn ontwikkeling te volgen. De peuterspeelzaal is hier een ideale plaats voor, doordat de vragen over de opvoeding van de peuter en/of ondersteuningsvragen van de ouders worden beantwoord. Wanneer het nodig kan de desbetreffende leidster ook de ouders doorverwijzen. Denk hierbij aan een logopedist wanneer hier een behoefte aan is. Na een paar weken, wanneer de peuter is begonnen op de peuterspeelzaal volgt er samen met de ouders een evaluatiegesprek om te kijken of alles volgens wens verloopt.