Bij het eerste bezoek met de peuterspeelzaalleidsters en de vader en moeder zal en een afspraak gemaakt worden voor een kennismaking op de peuterspeelzaal. Er zal informatie gegeven worden aan de ouders over de peuterspeelzaal. Onderwerpen, zoals verschonen, hapjes, spel en materiaal en rustmomenten zullen besproken worden. De ouders krijgen tijdens deze kennismaking voldoende tijd om over de peuter te vertellen en wat zij als ouders belangrijk vinden. Tenslotte zal er samen met de leidsters en met de ouders een wen-procedure besproken worden. Voor het eerste bezoek van de peuter zal er een afspraak gemaakt worden.

Na de kennismaking met de peuterspeelzaal volgt er in het algemeen binnen enkele dagen het eerste bezoek van de peuter. De peuter zal samen met de ouder aan het begin van de ochtend aanwezig zijn. De peuter went ongeveer een halfuurtje samen met de ouder aan de peuterspeelzaal en de leidster zal samen met het kind spelen. Wanneer het afscheid tussen kind en moeder erg moeizaam gaat en het kind verdrietig is wordt er afgesproken, dat de leidsters contact opneemt met de ouder. Er wordt dat besproken hoe het gaat met de peuter. Langzamerhand zal dit uitgebouwd worden.