Het is voor een peuter belangrijk dat hij veel beweegt. Hier krijgt de peuter ook plezier in en tevens heeft dit een voordeel, doordat hij de motoriek leert beheerst. Het is daarom van belang de peuter kans te geven om elke dag actief te bewegen.

De ontwikkelingsfase van een peuter verloopt snel. De verschillen op het gebied van lengte kan komen door erfelijke factoren. In het algemeen nemen het kind de gemiddelde lengte van beide ouders. Omgevingsfactoren zoals, ziekte en voeding zijn hierbij de belangrijkste factoren. Bij het consultatiebureau wordt het groeiproces bekeken van de peuter door middel van groeicurven.

Met motorische ontwikkeling wordt bedoeld: de beweging, dat gemaakt wordt. In de baarmoeder start de motorische ontwikkeling al. Een belangrijke basis zijn de babyreacties en reflexen.

De motorische ontwikkeling worden in twee groepen verdeeld.

1. De grove motoriek, zoals rennen, lopen, fietsen en springen.

2. De fijne motoriek, zoals knippen, vasthouden van een potlood en tekenen.

De grove en fijne motoriek ontwikkelt zich in fasen, maar het start al in de eerste jaar van een baby. De lichaamsbeweging zullen in der loop van tijd steeds evenwichtiger en vloeiender worden Het kind moet binnen de grove motoriek de basis beheersen, zodat ze binnen de fijne motoriek taken kunnen voldoen. Een voorbeeld is dat het evenwicht goed beheerst moet worden door het kind, zodat het kind netjes kan schrijven. De motoriek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling. Om de omgeving te ontdekken is het essentieel om te kunnen beweging. Om de wereld te kunnen onderzoek moeten kinderen objecten kunnen vasthouden en pakken. Doordat kinderen erg nieuwsgierig is het logisch dat tijdens deze zoektocht alles aanraken en verplaatsen. Al deze handelingen en het uiten van verschillende emoties vergt motorische vaardigheden. Door zelfstandig te eten wordt de oog-handcoördinatie van de peuter verbeterd. Hij leert namelijk zo snel eten naar de mond te brengen. Deze techniek zal zich uitbreiden zoals het stapelen van blokken en tekenen.

Wanneer er problemen in de motorische ontwikkeling te zien is kan dit een groot invloed hebben op de gehele ontwikkeling van de peuter. In deze tijd wordt er minder bewegingservaring opgedaan. Kinderen kijken eerder televisie, dan dat ze knikkeren of touwtjespringen. Weinig of geen zelfvertrouwen, te weinig beweging of een medische reden zijn een aantal oorzaken van een achterstallige ontwikkeling van het kind. Op school worden vaak problemen in de motoriek gezien door de leidsters. Concentratieproblemen, vermoeidheid en rusteloosheid kan een oorzaak zijn voor achterstand in de motorische ontwikkeling.