Als je kind twee jaar is, is hij of zij welkom op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Het is in tegenstelling tot de basisschool niet verplicht, maar je peuter gaat het zeker leuk vinden. Het is een ideale manier om je kind te laten spelen met leeftijdgenootjes in een veilige omgeving, en door de professionele begeleiding kan het kind ook spelenderwijs dingen leren.

De voorloper van de basisschool

De peuterspeelzaal is een voorloper op de basisschool, een soort van pre-school dus. Kinderen tussen de 2 en de 4 jaar kunnen hier een of hier één of meerdere dagdelen terecht. Meestal heeft de groep maximaal 15 kinderen en 2 gediplomeerde leidsters. Op een peuterspeelzaal wordt er gewerkt met een pedagogisch beleidsplan. Alles wordt in het werk gesteld om het kind stabiliteit, een veilig gevoel en een vast ritme te geven.

Toekomstige klasgenootjes

De kans is groot dat de kinderen waarmee je kind op de peuterspeelzaal zit ook op de basisschool klasgenootjes worden. Dat is fijn, want dan zien ze op de basisschool gelijk wat bekende gezichten. De eerste keren dat je kind naar de peuterspeelzaal gaat zal het best even wennen zijn. Meestal staat het idee dat ze hier alleen achter moeten blijven ze niet aan. Maar voordat je het weet zijn ze gewend en stappen ze vol vertrouwen over de drempel in hun nieuwste outfit van die leuke Kidsbrandstore en misschien wel met hun favoriete knuffel onder hun arm. Hij of zij begroet zijn vriendjes en vriendinnetjes en neemt nog snel even de tijd om je het favoriete speelgoed te laten zien.

Het voorkomen van een achterstand

De leidsters houden je peuter goed in de gaten. Hiervoor werken ze met het programma ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ , waarmee onder andere bepaalde achterstanden vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Taal, sociale vaardigheden en emotionele ontplooiing vallen onder dit programma. Leidsters signaleren waarbij jouw peuter wat extra hulp nodig heeft en besteden hier wat extra aandacht aan. Wanneer de achterstand zorgen baart of een meer specialistische hulp nodig heeft zullen ze dit met de ouders bespreken. Hierdoor wordt de kans verkleind dat je kind met een achterstand naar de basisschool gaat.

Het belang van de basisvaardigheden

Heel veel dingen die de peuters op de peuterspeelzaal leren gaan spelenderwijs. Een peuter leert hier om samen te spelen, maar ook om conflicten op te lossen, eventueel met hulp van een begeleider. Maar ze leren ook om op hun beurt te wachten, rekening te houden met anderen en rustig in een kring te zitten. Eerlijk delen en opkomen voor jezelf of praten in een groep hoort er ook allemaal bij. Ze leren vertrouwen te krijgen in zichzelf en in anderen, zonder het veilige gevoel van papa of mama erbij. Soms moeten ze vragen stellen of juist luisteren, ze moeten de taal begrijpen en spreken. En als er iemand verdrietig is leren ze ook om elkaar te troosten. Al deze vaardigheden komen straks op de basisschool goed van pas.