Het is bij creatieve ontwikkeling erg belangrijk, dat peuters plezier hebben. Definitie van creativiteit is creëren en het vrij denken. Creativiteit ontstaat door fantasie. Het is hierbij niet zeer belangrijk, dat de peuter iets “moois” heeft gemaakt, maar dat het met plezier is gedaan. Niet het product is belangrijk, maar het proces hoe het ging is waardevol.

In de peutertijd zijn peuters erg fantasierijk. Om de fijne motoriek te stimuleren is het belangrijk de creativiteit te ontwikkelen bij een peuter. Peuters hebben de ruimte en de tijd nodig in hun fantasiewereld.

De peuters krijgen thuis minder de ruimte op buiten te spelen, doordat de ouders weinig tijd hebben met veel haast en er is volop verkeer buiten. De peuterspeelzalen zijn hiervoor een geschikte plek.

In de eerste moment zijn peuter meer gericht op zichzelf met de tijd veranderd dit en zijn ze steeds meer samen met leeftijdsgenootjes. Muziek speelt hierbij een grote rol. Samen met de peuters kunnen er liedjes gezongen worden. Door te klappen en te stampen op ritme maken de peuters zelf muziek. Dit stimuleert de motoriek maar ook het concentratievermogen van de peuters. Muziekles heeft op de ontwikkeling een positieve invloed:

1. De spraak- en taalontwikkeling wordt gestimuleerd

2. Muziekles is de ideale basis voor de eventuele muzikale ontwikkeling

3. Tijdens de muziekles wordt de motoriek uitgeoefend. Denk hierbij aan de klappen, dansen op de muziek en mee bewegen.

4. Muziek is een juiste training voor de concentratie en voor het geheugen. De peuter onthoudt de melodieën en de woordjes.

Tevens heeft muziek een positief effect op de sociaal- emotionele ontwikkeling en de taal- en spraakontwikkeling.

Bij de peuterspeelzaal zijn activiteiten en vrij spelen een belangrijk onderdeel. In de meeste peuterspeelzalen zijn poppenhoeken en verkleedkleren aanwezig om de fantasiespellen te stimuleren.

Bij terugkerende activiteiten, zoals aan het begin van de kring of juist aan het einde van de kring kunnen de leidsters vaste liedjes gebruiken.

De peuter kan tijdens het tekenen onbewust vanuit de innerlijke belevingswereld vormen tekenen. Gevoelig voor kleuren zijn peuters zeker. Meestal zijn de basiskleuren rood, geel en blauw.

De peuter moet de ruimte krijgen om te experimenteren en de kans krijgen om alle materialen te kunnen uitproberen. Peuters hebben namelijk een grote fantasie en zijn erg creatief. Creatieve ontwikkeling gaat gepaard met cognitieve ontwikkeling.