Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en moet het elke dag naar school. Daarvoor kan een kleuter naar de kleuterschool of peuterspeelzaal. Kinderen zijn al jong nieuwsgierig en leergierig en vinden het daarom leuk om al vroeg een vorm van onderwijs te krijgen. Op een kleuterschool wordt er spelende wijs een begin gemaakt met leren. En natuurlijk is dit een uitgelezen plek om vriendjes en vriendinnetjes te krijgen. In deze fase wordt vooral de creativiteit van de kinderen ontwikkeld door te kleuren en te plakken.

Op de kleuterschool zijn de verwachtingen en eisen die aan het kind gesteld worden niet hoog. Deze periode is echter wel heel belangrijk voor de geestelijke en sociale groei van het kind. Hier worden al vroeg de interesses en kwaliteiten van het kind ontdekt en gestimuleerd. Een teken- of plakopdracht haalt de fantasie van het kind naar boven. Vol trots komen dagelijks kleuters thuis met een mooie tekening voor hun ouders.

Kleuters maken ongedwongen en spontaan contact met elkaar door samen te spelen. Het bij een groep willen horen begint al vroeg in een mensenleven. Ouders hechten er uiteraard ook veel waarde aan dat hun kind sociaal mee kan komen. Dit uit zich in verjaardagspartijtjes en traktaties op school. Deze zijn bij voorkeur bijzonder zodat het kind een goede indruk maakt bij de klasgenootjes. Sommige creatieve ouders met voldoende tijd bedenken unieke zelfgemaakte traktaties die ze samen met hun kleuter voorbereiden. Met de ruime keuze aan kinderverrassingen kun je natuurlijk ook vrolijke snoepzak of een taart bestellen. Op je verjaardag het middelpunt van de belangstelling staan, is voor kinderen een spannende gebeurtenis die vaak nog lang herinnerd wordt.

Aan persoonlijke aandacht op school wordt tegenwoordig meer belang gehecht dan vroeger. Hierdoor zijn er veel verschillende vormen van onderwijs ontstaan wat al op de kleuterschool begint. Zo is het Montessori onderwijs erg geliefd geworden. De groepen zijn veel kleiner dan voorheen zodat ieder kind de aandacht kan krijgen die het nodig heeft.

Waar vroeger de hele klas dezelfde opdracht kreeg, wordt er nu gekeken naar de behoefte van het individuele kind en het aanbod hierop afgestemd. Sommige kleuters hebben meer uitdaging nodig dan andere om niet verveeld te raken. Het is wenselijk dat de dagbesteding hierop aangepast wordt. Door deze aanpak kunnen ook vroegtijdig leerproblemen worden gesignaleerd zodat er al ruim op tijd naar goed vervolgonderwijs voor het kind kan worden gezocht.

Ook al is het niet verplicht om een kind voor het vijfde levensjaar naar school te sturen, kiezen de meeste ouders hier wel voor. Dit heeft vele voordelen voor de ontplooiing van de kleuter en is over het algemeen een fijne dagbesteding. Buiten dat geeft het natuurlijk ook de ouder meer vrijheid om te gaan werken of andere bezigheden te verrichten.