Peuterspeelzaal zijn voor zowel kinderen als ouders een ontmoetingsplaats. De ouders krijgen de gelegenheid om met andere ouders in contact te komen tijdens het brengen van de peuter. Bij deze gelegenheid kunnen de ouders gedachten wisselen over de opvoeding en overige zaken. Tevens kunnen de ouders vragen stellen over het kind aan de peuterspeelzaalleidsters. Er kunnen eventueel over opvoedingsproblemen besproken worden. De leidsters kunnen waar het nodig zal zijn de ouders ondersteunen bij het onderwerp.

Het is belangrijk dat er een hechte band tussen het kind en de ouders. Vader en moeder zijn de mensen waar het kind het meest van leert en als voorbeeld ziet. De ouders geven het kind basisvertrouwen en voeden het kind op, sturen waar het nodig is aan en geven normen en waarden aan. Voor een leidster die betrokken is bij het kind de kennis, ervaring en invloed zeer belangrijk. Tenslotte neemt het leidster de zorg over en dit is een grote verantwoordelijkheid. De ouders moeten met een goed gevoel de peuterspeelzaal kunne vertrekken.

Opvoeding binnen huis en de opvoeding binnen de peuterspeelzaal zal verschillen. Hierdoor is het belangrijk dat de communicatie tussen de peuterspeelzaalleidster en de ouders zeer op niveau is.