Bij het toepassen van de VVE-programma’s wordt er veel aandacht gegeven voor het spreken en het begrijpen van de Nederlandse taal. Peuters volgen op de peuterspeelzalen minimaal 10 uur per week de VVE-programma.De peuterleidsters spelen samen met de peuters spelletjes en voeren activiteiten uit. Bij het spelen van spelletjes en tijdens het uitvoeren van activiteiten oefenen de peuters het praten, bewegen, luisteren en denken. Tevens leren ze met leeftijdgenootjes samenwerken, omgaan met regels en het oplossen van problemen. De meeste locaties hebben een vast ritme. Vaak wordt er bij de VVE-programma’s met thema’s gewerkt. Denk hierbij aan de seizoenen, op vakantie gaan en kleding. De leidsters hebben een VVE training gevolgd en hierdoor kunnen ze gemakkelijk inschatten wat de peuter kan en wat er nog ontwikkeld kan worden. Goede Nederlandse taalontwikkeling is voor de peuter onmisbaar. Kinderen leren thuis de moedertaal doormiddel van voorlezen en veel praten. Kinderen die meertalig zijn zullen wat eerder moeite hebben met de Nederlandse taal. Juist dan wordt er geadviseerd om de peuter te helpen met de taalontwikkeling, zodat er op de basischool een goede start gemaakt kan worden.

Een VVE programma heeft een goede plan van aanpak en neemt per week een aantal dagdelen in beslag. De volgende drie VVE-programma wordt gebruikt:

– Piramide: Piramide is geschikt voor kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar. Het is leerzame methoden wat bestaat uit verschillende thema’s.

De reken- en taalvaardigheden krijgen specifieke aandacht, maar de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling komen bij alle activiteiten van pas.

– Kaleidoscoop: de kern van Kaleidoscoop is het actief leren. Taalontwikkeling bij kaleidoscoop speciale aandacht maar richt op de algemene ontwikkeling van het kind. Kinderen zijn vrij om keuzes te maken en dit motiveert de zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Observatie is een van de belangrijkste onderdelen. Leidsters krijgen de meeste informatie over kinderen door middel van observatie. Deze informatie wordt toegepast om de activiteiten plannen.