Wat is een pre-school?

Tot 1985 was de voorloper van het basisonderwijs de kleuterschool. Deze kleuterschool bestond uit twee klassen. De eerste klas was voor kinderen van vier of vijf jaar, dezelfde leeftijd als de kinderen die nu in groep 1 van het basisonderwijs … Read More

Activiteiten in de peuterspeelzaal

Samen met de peuters worden er informatieve activiteiten uitgevoerd. In de maand oktober tijdens herfst, wordt er een herfstwandeling in het bos gedaa … Read More

Dagindeling

In het algemeen ziet de dagindeling van een peuterspeelzaal als volgt uit:
1. Tussen 8.30 en 9.30 komen de peuters naar binnen
2. De peuters nemen afs … Read More

Motorische ontwikkeling

Het is voor een peuter belangrijk dat hij veel beweegt. Hier krijgt de peuter ook plezier in en tevens heeft dit een voordeel, doordat hij de motoriek … Read More

Taalontwikkeling

Het praten van een peuter ontwikkelt zich in stapjes. Elk kind is anders en doet dat op zijn eigen tempo en manier. De meeste baby’s zeggen hun eerste … Read More

Peuterspeelzaal leidsters

Als peuterspeelzaalleidsters hebben een belangrijke rol en dragen een grote verantwoordelijkheid. Empathievermogen moet op niveau zijn om goed te kun … Read More

Voordelen van een kleuterschool

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en moet het elke dag naar school. Daarvoor kan een kleuter naar de kleuterschool of peuterspeelzaal. Kinderen zijn al jong nieuwsgierig en leergierig en vinden het daarom leuk om al vroeg een vorm … Read More

Wat houdt VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) in?

VVE
staat voor- en vroegschoolse Educatie en is een onderdeel van het onderwijsachterstanden beleid. In Nederland wordt VVE sinds 2000 ingezet voor ki … Read More

Ontwikkelingen van de kinderopvangen in Nederland

De kinderopvang is in Nederland zeer goed ontwikkeld en is vaak de eerste plek voor veel kinderen waar ze met de leeftijdgenootjes ontmoeten . Het min … Read More

Peuters en ontwikkeling

De peuterspeelzaal leidsters stimuleren de ontwikkeling van de peuters. Denk hierbij aan de motorische ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de so … Read More