Motorische ontwikkeling

Het is voor een peuter belangrijk dat hij veel beweegt. Hier krijgt de peuter ook plezier in en tevens heeft dit een voordeel, doordat hij de motoriek … Read More

Taalontwikkeling

Het praten van een peuter ontwikkelt zich in stapjes. Elk kind is anders en doet dat op zijn eigen tempo en manier. De meeste baby’s zeggen hun eerste … Read More

Peuterspeelzaal leidsters

Als peuterspeelzaalleidsters hebben een belangrijke rol en dragen een grote verantwoordelijkheid. Empathievermogen moet op niveau zijn om goed te kun … Read More

Voordelen van een kleuterschool

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en moet het elke dag naar school. Daarvoor kan een kleuter naar de kleuterschool of peuterspeelzaal. Kinderen zijn al jong nieuwsgierig en leergierig en vinden het daarom leuk om al vroeg een vorm … Read More

Wat houdt VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) in?

VVE
staat voor- en vroegschoolse Educatie en is een onderdeel van het onderwijsachterstanden beleid. In Nederland wordt VVE sinds 2000 ingezet voor ki … Read More

Ontwikkelingen van de kinderopvangen in Nederland

De kinderopvang is in Nederland zeer goed ontwikkeld en is vaak de eerste plek voor veel kinderen waar ze met de leeftijdgenootjes ontmoeten . Het min … Read More

Peuters en ontwikkeling

De peuterspeelzaal leidsters stimuleren de ontwikkeling van de peuters. Denk hierbij aan de motorische ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de so … Read More

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Het zelfbewustzijn van een peuter neem na het derde levensjaar toe. De peuters ontwikkelen ook sociaal emotioneel emotioneel. De definitie voor emotio … Read More

Vrij spelen

Spelen is een belangrijk onderdeel voor het ontwikkelen van het kind. Het is een houding van openheid en een belangrijke vaardigheid wat nodig is om i … Read More

Het eerste bezoek

Bij het eerste bezoek met de peuterspeelzaalleidsters en de vader en moeder zal en een afspraak gemaakt worden voor een kennismaking op de peuterspeel … Read More